Nazad   Napred   Štampaj

VEČNE ŽIZNI DVERI

 NIN, 03/23/2006; Strana: 39 

ALEJE zaslužnih građana

Ima dosta uklesanih imena na Groblju zaslužnih građana koja nam danas ništa ne znače. Ima opet, na Novom groblju, velikana koji nisu sahranjeni ni u Aleji velikana, ni na Groblju zaslužnih građana, ni u Aleji narodnih heroja, ni u Arkadama...
nego na običnoj parceli
I prijatelji Slobodana Miloševića koji su poželeli da svog vođu sahrane u Aleji velikana na Novom groblju, i Nenad Bogdanović, gradonačelnik, koji je tu želju odmah odbio, mislili su, u stvari, na Groblje zaslužnih građana. Tamo gde su sahranjeni i Paja Jovanović, Petar Lubarda, Milić od Mačve, Zoran Đinđić, Artur Takač, Miloš Crnjanski, Ivo Andrić, Meša Selimović, Danilo Kiš, Raša Plaović, Stevo Žigon, Bata Stojković, Moša Pijade, Koča Popović, Jovan Rašković, Radivoje Korać... Aleja velikana je nešto drugo. Nastala je 1927. godine, kada su grobovi znamenitih ljudi 19. veka preneti sa Starog tašmajdanskog groblja kod crkve Svetog Marka, u tek izgrađene grobnice u blizini Francuskog vojnog groblja. Tada su preneti i posmrtni ostaci Nikole Pašića, čiji se spomenik danas nalazi u Arkadama na Novom groblju. U Aleji velikana postoje samo 22 porodične grobnice, među kojima su i tri kapele. Tu su sahranjeni Ilija Milosavljević Kolarac, Jovan Cvijić, Petar Kočić, Kosta i Stevan Hristić, Milan Kujundžić Aberdar, Kornelije Stanković, Stevan Vladislav Kaćanski, Velimir Mihaila Teodorović, vanbračni sin Mihaila Obrenovića, general Miloš Vasić... Aleja ne može da bude proširena, i tu se danas mogu sahranjivati samo članovi porodica.
Groblje zaslužnih građana nalazi se istočno od Aleje velikana, odmah iza Aleje streljanih rodoljuba od 1941. do 1944.
Često pogrešno poistovećivan sa Alejom velikana, ovaj deo Novog groblja, projektovan za sahranjivanje zaslužnih građana, postoji od 1965. godine, na 4 000 kvadratnih metara, a 2004. je i proširen. U stvari, Groblje zaslužnih građana osmišljeno je za „sahranjivanje tadašnje komunističke elite koja je živela u Beogradu”, kaže Lazar Odanović, šef Protokola Skupštine grada. I naravno, tada je bilo jasnih kriterijuma. Titula narodnog heroja, na primer. Milan Dedinac, beogradski nadrealista, novinar, pesnik i pozorišni kritičar, sahranjen je, tako, u Aleji narodnih heroja. Kao i Aleksandar-Leka Ranković. S druge strane, na Groblju zaslužnih građana sahranjivani su i narodni heroji, kao i dobitnici Avnojeve, Sedmojulske, Oktobarske nagrade. Nagrade su, dakle, bile važan kriterijum. “Razume se, ko se ogrešio o jednopartijsku elitu, nije mogao da prođe. I nije mu nađeno mesto među zaslužnim građanima. Danas ne postoje definisani kriterijumi. Kažu da su poslednji kriterijumi doneti još u vreme gradonačelnika Žike Kovačevića, osamdesetih godina. “Otad su se vremena promenila”, dodaje Odanović.
Od 1965. do danas, pronađeno je mesto za 561 zaslužnog građanina: narodnog heroja, političkog radnika, naučnika, književnika, slikara, kompozitora, glumca, reditelja, sportistu. NIN objavljuje njihova imena (pogledajte okvir). Ima, naravno, dosta uklesanih imena na Groblju zaslužnih građana koja nam danas ništa ne znače. Ima opet, na Novom groblju, velikana koji nisu sahranjeni ni u Aleji velikana, ni na Groblju zaslužnih građana, ni u Aleji narodnih heroja, ni u Arkadama... nego na običnoj parceli. Kao Anastas Jovanović, Živojin Mišić, kao Branislav Nušić ili Momčilo, Živorad, Svetomir i Slavomir Nastasijević, ili Branko Miljković, Đuro Daničić, Simo Matavulj, Stojan Novaković, Pavle Savić, Nadežda i Rastko Petrović...
Zahvaljujući baš njima, i “galeriji skulptura pod vedrim nebom”, Novo groblje je postalo spomenik kulture. Tamo se mogu videti skulpture vajara Đorđa Jovanovića i Simeona Roksandića, Rudolfa Valdeca, Ivana Meštrovića, pa Sretena Stojanovića i Stevana Bodnarova... Slični spomenici kulture postoje, danas, kao stara gradska groblja u centrima gotovo svih evropskih prestonica: Moskve, Minhena, Beča, Budimpešte, kao i u mnogim italijanskim gradovima. “Za razliku od Novog groblja, koje postoji već 120 godina i u kojem se još uvek sahranjuju žitelji Beograda, na tim grobljima se sahranjuju još samo znamenite ličnosti”, kaže Violeta Obrenović, istoričar umetnosti iz JKP “Pogrebne usluge”.
Istoričari umetnosti priznaju da su oni najstariji spomenici podignuti nad grobovima bogatih beogradskih trgovaca 19. veka na samom ulazu u Novo groblje, u širokoj aleji koja vodi prema crkvi, u stvari – najmonumentalniji. Među njima je i spomenik Iliji Garašaninu i njegovoj porodici. Istina, najskromniji, jer Ilija Garašanin nije bio tako bogat kao ondašnji beogradski trgovci.
“Nemoguće je napraviti kriterijume za sahranjivanje u Aleji zaslužnih građana koji bi važili u svakom slučaju”, kaže Nenad Bogdanović, gradonačelnik Beograda. U tom smislu, objašnjava on, kriterijumi nikad nisu ni postojali. Narodni heroji, recimo, imaju svoja priznanja, a postoji i Aleja narodnih heroja, pa je odluku lako doneti. Ostali, čiji bi prijatelji i rodbina želeli da ih sahrane među zaslužnim građanima, najviše zavise od institucija koje su kompetentne da daju takvu vrstu predloga. Bogdanović dodaje: “Kad imam predlog institucije, onda mi je mnogo lakše da, zajedno sa ljudima koji su u Skupštini zaduženi za pojedine resore, donesem odluku da li je taj predlog prihvatljiv ili ne. Najteže je kada predlog dođe samo od porodice ili prijatelja. Onda tražim da se uključe i institucije kojima je pokojnik pripadao, kao i strukovne organizacije.”
Socijalisti su se, dok se još nije znalo gde će biti sahranjen Slobodan Milošević, raspitivali za grobna mesta na Novom groblju. “Pouzdano znam da su se raspitivali samo za Novo groblje u Beogradu, a imali su i sastanak sa direktorom. On im je pokazao preostala grobna mesta na Novom groblju, kojih je ostalo još jako malo. Ali, oni nisu bili zadovoljni”, kaže gradonačelnik Bogdanović.
I tako. Sve će biti manje grobnih mesta na Novom groblju i sve više grobova znamenitih ljudi o kojima nema više ko da se stara, od porodice, pa će tu brigu morati da preuzme država. Kao o grobnici doktora Vladana Đorđevića, ministra, državnika, predsednika Beogradske opštine i jednog od osnivača današnjeg Novog groblja. Ili o grobnici stare beogradske porodice Karabiberović. Živko Karabiberović, čije je ime uklesano na nadgrobnom spomeniku, bio je jedan od prvih predsednika Beogradske opštine po oslobođenju Srbije od Turaka. I nadgledao izgradnju crkve Svetog Nikole na Novom groblju.
Na Starom tašmajdanskom groblju bio je sahranjen i srpski zadužbinar Ilija Milosavljević Kolarac. Odatle su njegovi posmrtni ostaci preneti na Novo groblje, gde je sahranjen u Aleji velikana. Na njegovom nadgrobnom spomeniku uklesano je:
Grobovi su večne žizni dveri
Kroz njih mora svak smrtni da prođe
Blago onom ko u čistoj veri
Iz ovoga u nov život pođe.


Antrfile:

Spisak sahranjenih na Groblju zaslužnih građana

MinderoviĆ Čedomir, StefanoviĆ Risto, RanČiĆ Alenka, BogosavljeviĆ Mladen, MilunoviĆ Milo, Kraut Božidar, ČakiĆ Boško, DakiĆ Radoje Brko, VozareviĆ Lazar, BabiĆ-AndriĆ Milica, SaviĆ M. Vladimir, KolareviĆ Ilija, Habdija Mirko, JovanoviĆ Milovan, SimiĆ Sv. Stanoje, Kraus dr Herbert, PavloviĆ Pavle, Medan Savo, MarinoviĆ Žarko, ĐorĐeviĆ Radmila, ĆupiĆ Popivoda Marta, VukiĆeviĆ Toska, MaksimoviĆ Branislav, CareviĆ Miloš, PejČinoviĆ Dragoljub, BrujiĆ Srđan, IvkoviĆ Petar, CeriĆ Vladimir, Plavev K. Ilija, Plavev Il. Deli Rosa, RanČiĆ Jovan, PetruŠev Brand, LjubiČiĆ Živorad, KovaČeviĆ Blažo, BleČiĆ Vilotije, ŽugiĆ Stojan, AfriĆ Vjekoslav, Benzon Marinko, PaviĆeviĆ Vuko, Brun Bruno, Gavela Đuro, PopoviĆ Branko, RadosavljeviĆ Živorad, Finci Eli, KreaČiĆ Olga, MaksimoviĆ Branko, MezetoviĆ Anita, KataliniĆ Blaženka, Tabor Rafael, BukumiroviĆ Živko, MaksimoviĆ Božidarka, KureliĆ Nikola, DasoviĆ Martin, MarinoviĆ Jovan, KaraoglanoviĆ Sima, JovanoviĆ Aleksandar, LojoviĆ Mitar, RaduloviĆ Miladin, JužniĆ Marjan, MihajloviĆ Marija, ŽivkoviĆ Branislav, RadakoviĆ Mirko, VuČenoviĆ Mile, DragiŠiĆ Petar, PivniČki Branko, Samardžija Pajo, DraČe Yemal, NikoliĆ Stevan, Petrov S. Mihailo, Rajter Jaša, DinuloviĆ Predrag, MilojiĆ Budimir, FejiĆ Salko, Smodlaka Jakov, MandiĆ Slavojka, HrstiĆ Dušan, Karapandža Branko, Lompar Marija, StijoviĆ Milonja, Hibner Anton, LiliĆ Lazar, MastiloviĆ Mirko, MastiloviĆ-MihiĆ Ljubica, Kirsanova Nina, PeroviĆ Milisav, DaviČo Oskar, BeroviĆ Zagorka, VuletiĆ Mijat, ĐonoviĆ Ljubica, MilojkoviĆ Mirko, ArsenoviĆ Srećko, ParliĆ Dimitrije, RadmiloviĆ Zoran, JankoviĆ Stanoje, BuliĆ Karlo, IvanoviĆ Rajko, ŠĆekiĆ Milun Mujo, VujoviĆ Ratko, TatiĆ Milutin, ĐorĐeviĆ Aleksandar, PeroviĆ Slobodan, PetroviĆ Aleksandar, BaltiĆ Marija, MaliĆ dr Dragomir, ŠkondriĆ Mihailo, SokiĆ dr Gojko, JeremiĆ Živomir, PetroviĆ Srećko, ĐorđeviĆ Branivoj, Vejvoda Ivo, RistanoviĆ Zoran, ĐuriĆ Vojislav, MarinoviĆ Đuro, KneŽeviĆ Milan, Vojvodin Todor Đedo, RutiĆ Joža, LakiĆ Živojin, MaloviĆ Josif, BiljanoviĆ Vojo, RizvanbegoviĆ dr Osman, NedeljkoviĆ dr Jevrem, GliŠiĆ Ljubiša, PopoviĆ Milan, StamatoviĆ Miloš, MihailoviĆ Milan, MarasoviĆ Zdenko, DeŠiĆ Vukan, MilosavljeviĆ Slavomir, StankoviĆ Siniša, StankoviĆ Ivan, StoiljkoviĆ Srboljub, Štambuk Zdenko, PeroviĆ Milivoje, PetroviĆ Nenad, BeloŽanski Stanislav, JoviČiĆ Predrag, Borozan Braslav, Fotez Marko, Hajek Emil, BijeliĆ Severin, DiniĆ Persida Stana, GliŠiĆ Miroslava Mira, Kulundžija Josip, LaurenČiĆ Jozo, JovanoviĆ Ljubiša, BesareviĆ Danica, BesareviĆ Mirko, KaliČanin Predrag, PaviĆeviĆ Božidar, VuČiniĆ Mihailo, VujoviĆ Vladimir, Javorina VujoviĆ Savka, Nonveiller Guido, IvanoviĆ Dragiša, BulatoviĆ Vukoje, YuveroviĆ Nikola, VasoviĆ Velibor, HasanagiĆ Hilmija, RatkoviĆ Zoran, LiliĆ Zagorka, MitroviĆ Živorad, MilenkoviĆ Stojan, Ribnikar-BogunoviĆ Milica, Novak Viktor, Novak Pava, TabakoviĆ Ivan, TabakoviĆ Ratislava, BoŽiĆ Ivan, BoŽiĆ Olga, BoŠnjakoviĆ Bogoljub, BoŠnjakoviĆ Ljubinka, Pijade Lepa, VeliČkoviĆ Dušan, PetriĆ Vladeta, Skovran Dušan, BaranoviĆ Krešimir, BaranoviĆ Elizabet, BeroviĆ Radivoje, VesoviĆ Milan, Hubeni Marijan, VuČo Aleksandar, VuČo Julijana, ZekoviĆ Milica, RistiĆ Marko, RistiĆ Ševa, KostiĆ-JoksiĆ dr Smilja, KostiĆ dr Aleksandar, KrajaČiĆ Bosiljka, BorojeviĆ Branko, BorojeviĆ Cirila, DragiĆ dr Milorad, DragiĆ Tatjana, DimkoviĆ dr Dragoljub, JovanoviĆ Paja, JovanoviĆ Ermina Muni, MiloŠeviĆ Olga, SibinoviĆ MomČilo, SibinoviĆ Bosiljka, AndriĆ Ivo, ČolakoviĆ Rodoljub, PuĐa Dušan, Koen-PuĐa Luna, CvetiĆ Bosa, JerkoviĆ Mate, ObradoviĆ Branko, ĆopiĆ Branko, TanaskoviĆ Rajko, TanaskoviĆ-Vesli Ines, Glumac Slobodan, Glumac Divna, BrkiĆ Rade, PopoviĆ Konstantin Koča, PopoviĆ Vladimir, PopoviĆ Milentije, PopoviĆ Marga, RadosavljeviĆ Dobrivoje Bobi, ZekoviĆ Veljko, GvozdenoviĆ Nedeljko, Pariel-JakŠiĆ Rut, Stavjel Nenad, MiliĆeviĆ Jovan, ŽivanoviĆ Vojislav, Vratanar Anton, DajoviĆ Vojin, DajoviĆ-IliĆ Milica, JovanoviĆ Ilija, NurihadžiĆ Bahrija, ĐokoviĆ Milan, ĐokoviĆ Divna, RistoviĆ Aleksandar, KandiĆ Branko, BogunoviĆ Uglješa, IliĆ Ljubo, RadojČiĆ Milan, KostiĆ Đorđe, Skovran Olga, JakŠiĆ Vasilije, PiŠČeviĆ Stanislav, ĐukiĆ Radivoje Lola, FilipoviĆ Miodrag, Drenovac Nikola, BogdanoviĆ Radomir, MamuziĆ Zlatko, PeroviĆ Branko, Has Zdenko, RistiĆ Dušan, RadoŠeviĆ Nikola, ŽivotiĆ Miladin, Glid Nandor, MaksimoviĆ Danica, StiŠoviĆ Obren Obrad, StiŠoviĆ Dušanka, MiloŠeviĆ Mata, Skrigin Georgije, UdoviČki Lazar, GakoviĆ Nikola, Mihovil Logar, Kratohvil Jovan, GliŠiĆ Čedo, VojinoviĆ Aleksandar, BaČiĆ Ljubiša, PogaČiĆ Vladimir, GrujiČiĆ Stojan, RoloviĆ Vladimir, Bubanj Viktor, LjubiČiĆ Nikola, LjubiČiĆ Vera, MugoŠa Dušan, MiĆunoviĆ Veljko, MiĆunoviĆ Budislava, VuČkoviĆ Ljubo, VlahoviĆ Veljko, BaboviĆ Spasenija, Humo Avdo, GoŠnjak Ivan, GoŠnjak Tea, DraŠkoviĆ Vera,SMAJEVIĆ Vasilije Vasa, SMAJEVIĆ Vera, Medenica Đuro, RaŠkoviĆ Jovan, JovanoviĆ Milovan, VidiĆ Dobrivoje, Rahman Morina, Popivoda Krsto, NaĐ Kosta, NaĐ Dušanka, JoviĆeviĆ Pavle, PeroviĆ Puniša, TodoroviĆ-HadžiĆ Natalija, ŠĆepanoviĆ Milka, AranĐeloviĆ Stojan, CeroviĆ Stojan, Bodnarov Stevan, MirkoviĆ Čedomir, ŽutiĆ Miloš, TadiĆ Ljuba, ĐurĐeviĆ Đurđe, Kurepa Đuro, BojaniĆ Dragomir Gidra, BojaniĆ Ljiljana, Ferari Rahela, Žigon Stevo, CvejiĆ Žarko, NikoliĆ Aleksandar, TakaČ Artur, StankoviĆ MiliĆ – Milić od Mačve, ČakareviĆ Đurđevka, AtanackoviĆ Borislav, LukiĆ Dragan, RadovanoviĆ Milija, BajiĆ Miloš, KariŠiĆ-BajiĆ Danica, MiŠeviĆ Radenko, ŽiŽiĆ Rajko, StojiČiĆ Radovan Badža, Vujaklija Lazar, IvanoviĆ Miladin, KneŽeviĆ Živan, StefanoviĆ Slavoljub Ravasi, PetroviĆ Živorad, DeniĆ Miomir, YadžiĆ Petar, PopoviĆ Aleksandar, TrniniĆ Dušan, ĐinĐiĆ Zoran, ŠĆekiĆ Jovan, Šurev Angel, VelimiroviĆ Zdravko, PetruŠevski Ljubiša, PetroviĆ Branislav, DraŠkiĆ Ljubomir, RadonjiĆ Blažo, RistiĆ Miroslav, VuČiniĆ Dragomir, MilojeviĆ Dragomir, AksiĆ dr Stanoje, KreĆa Dušan, PopoviĆ Mirko, BojaniĆ dr Milenko, KoraĆ Radivoj, RajkoviĆ Trajko, MugoŠa Veliša, KaluŠeviĆ Cmiljka, FilipoviĆ Krsto, BogdanoviĆ Vaso, DragojeviĆ Drago, VukajloviĆ Branko, LaliĆ Radovan, KovaČeviĆ Milan, BrajoviĆ Jokaš, Mihajlovski Kiril, PopoviĆ Tadija, CvetkoviĆ Vitomir, GrujiĆ Radovan, VasiljeviĆ Prvoslav, BabiĆ Vojislav, KociĆ Živko, Serdar Stevan, BoŠkoviĆ Dobrivoje, PeruniČiĆ Đorđije, VujanoviĆ Nikola, MilakoviĆ Miloš, ĐorĐeviĆ Živadin, DakiĆ Radivoje, Batinica Savo, BobiĆ Nikola, Ćurgus Ljubiša, Cicmil Obrad, CekiĆ Jovan, ĐermanoviĆ Živorad, KostiĆ Petar, ProŠiĆ Vlado, Ilić Miloš, GavriĆ Milan, StojanoviĆ Jelena, JevremoviĆ Branko, JovanoviĆ Miloš, ŠvabiĆ Dana, ŠvabiĆ Mihailo, LjujiĆ Velibor, ZeČeviĆ Vladimir, RodiĆ Anđelko Buđoni, ĐorĐeviĆ Mihajlo, VujasinoviĆ Todor Toša, GrkoviĆ Radovan, KovaČeviĆ Milivoje, StankoviĆ Petar, JoksoviĆ Branislav, ĆurČiĆ Živojin, MeŠtroviĆ-Andreev dr Julka, ĐuriĆ Blagoje, MiloŠeviĆ MiliĆ, BogojeviĆ Slavoljub, RadojiČiĆ Sava Feđa, ČizmiĆ Aleksandar, GruloviĆ Gojko, ObradoviĆ Vladislav, PoliČ Branko, RajkoviĆ Miodrag, RadovanoviĆ Milivoje Farbin, RadovanoviĆ Persida, JovanoviĆ Živomir Žika, IvkoviĆ Vučko, TrifunoviĆ dr Miodrag, Arneri dr Vinko, Jankes Grga, MilosavljeviĆ Milosav, ĆuiĆ Dane, ĐorĐeviĆ Bogoljub, OreŠČanin Bogdan, Lompar Blažo, ĐuranoviĆ Bajo, PopoviĆ dr Ivo Đani, BobiĆ Ljubinka, StanisavljeviĆ-StojiljkoviĆ Olga, JaniĆijeviĆ Jovan, SekuloviĆ Nikola, GrbiĆ Mihailo, Šarac Spasoje, Tanjga Branko, BaŠiĆ Rade, PejnoviĆ Nikola, Marin Mladen, SrdiĆ Veso, MeŠtroviĆ Đura, ĐajiĆ Jovan, NedeljkoviĆ Branislav, ŠuŠnjar Janko, ĐuriĆ Ljubodrag, PajeviĆ Branko, BabiĆ Bogdan, Mokranjac Vasilije, ToŠkov Petar, BajČeviĆ Vladislav, NedeljkoviĆ Dušan, GrubiŠiĆ Jere, EmrekoviĆ Slobodan, DraŠkoviĆ Branko, RadoviĆ Radovan, KrstajiĆ Pero, StojanoviĆ Vojislav, StevanoviĆ mr Vladimir, Bertolino Milorad, PetroviĆ Dragomir, KoraĆ Veljko, BlagojeviĆ dr Novica, Pepovski Svetozar, GeriĆ Radomir, ŠakiĆ Miladin, Primorac Rudolf, JoviĆ Radoslav Miško, MirkoviĆ Branko, MoravČiĆ Dragoljub, MitiĆ Jovan, DokmanoviĆ Veljko, DokmanoviĆ Biserka, PapiĆ Radovan, SimoviĆ Milan, KrstiĆ Boško, HasanbegoviĆ Gazo, Hodža Mehmed, HaŠimbegoviĆ Selmo, ĆaloviĆ Mile, KreĆa Stanko, Polojac Mile, Maran Đorđe, JovanoviĆ Mirko, JovanoviĆ Branislava, ĐuraŠinoviĆ Vojin Kostja, PejkoviĆ Jovan, Smirnov Vladimir, Banina Ante, Pokrajac Đurađ, Kilibarda Milo, Breka Mane, VukotiĆ Aleksandar, BrajoviĆ Vukašin, LukiĆ Vojo, Batinica Dušan, ĐorđeviĆ dr Ljubinko, JekiĆ dr Uroš, ČupiĆ dr Vukan, NajdanoviĆ Borislav, GodiĆ Vlastimir, SimiĆ dr Sava, VlajkoviĆ dr Milorad, MiljeviĆ Branko, Savnik Bojan, Vrbica Dimitrije, MalbaŠiĆ Vladimir, RaiČeviĆ Pejo, MiloŠeviĆ Dušan, TanasijeviĆ Dragoslav, MilovanoviĆ Momčilo, Joka Ignjatija, RadoviĆ Ivan, BoŠkoviĆ Dragutin, KljajiĆ Radojica, JankoviĆ Stojiljko Stole, ŽivanoviĆ Milivoje, Ajvaz Milan, StarČiĆ Viktor, RistiĆ Milan, AleksiĆ Milosav Mija, JosifoviĆ Mladen, GligorijeviĆ Jovan, MilojeviĆ dr Aleksandar, DimitrijeviĆ Sergije, StojanoviĆ Dragoslav Sip, MilosavljeviĆ Predrag Peđa, Popa Vasko, BrajoviĆ Petar, Lubarda Petar, Aralica Stojan, VukoviĆ Matija, KiŠ Danilo, Crnjanski Miloš, MarkoviĆ Slobodan, BulatoviĆ Miodrag, ĆeliĆ Stojan, Tucakov dr Jovan, NeŠkoviĆ Milutin, VesniĆ Radoslav, StankoviĆ Dušan, KulenoviĆ Skender, SelimoviĆ Mehmed Meša, ToŠoviĆ Risto, JeremiĆ Dragan, PlaoviĆ Radomir Raša, NanoviĆ Vojislav, RadoviĆ Dušan, MitiĆ Novica, GligoriĆ dr Velibor, MartinoviĆ Petar, ČubriloviĆ Vaso, BratiĆ Mladen, ŽivkoviĆ Veselin, Dragulj Emil, Buha Boško, RistiĆ Krsta, RadiČeviĆ V. Branko, SimiĆ Borivoje, BoŠkoviĆ Miroslava, PetroviĆ Krsta, StojniĆ Dragan, Kurepa Milan, Maran Slobodan, MojoviĆ Dragan, KostiĆ Mihajlo, PaskaljeviĆ Mihajlo, AdamoviĆ Stevan, Jelisavac-MirjaniĆ Mirjana, SaviĆeviĆ Radmila, SaviĆeviĆ Božidar, JociĆ Vidosava, ZaninoviĆ Stjepan, Čule Jure, ViktoroviĆ Mihailo, ZariĆ Dragan, JanjiĆ Slobodan.


Autor: ZORA LATINOVIĆ